Tìm 1 số biết rằng số đó nhân với 4 cộng 5 dược số lớn nhất có 2 chữ số

Question

Tìm 1 số biết rằng số đó nhân với 4 cộng 5 dược số lớn nhất có 2 chữ số

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-09-08T15:17:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:18:35+00:00

  Đáp án:

  $23,5$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Số lớn nhất có 2 chữ số là 99}$

  $\text{Số đó là:}$ $(99 – 5) : 4$ $=$ $23,5$

  $\text{Đáp số:}$ $23,5$

  0
  2021-09-08T15:19:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

  Số cần tìm là:

  (99 – 5) : 4 = 23,5

  Vậy số cần tìm là 23,5

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  BẠN CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )