Tìm 1 số biết rằng số đó nhân với ba chia cho 2 được 9

Question

Tìm 1 số biết rằng số đó nhân với ba chia cho 2 được 9

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-09-08T15:11:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:12:29+00:00

  $\text { Đáp án: }$

  $\text { Gọi số cần tìm là }$ ` x, \text { ta có: } `

  ` x × 3 : 2 = 9 `

  ` => x × 3 = 9 × 2 `

  ` => x × 3 = 18 `

  ` => x = 18 : 3 `

  ` => x = 6 `

  $\text { Vậy số cần tìm là 6. }$

  0
  2021-09-08T15:12:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số cần tìm là:

  9 x 2 : 3 = 6

  Vậy số cần tìm là 6

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )