Tìm 1 số có 2 chữ số biết rằng số mới viết theo thứ tự ngược lại nhân với số đã cho thì được 3154.Số nhỏ trong hai số đó lớn hơn tổng các chữ số của n

Question

Tìm 1 số có 2 chữ số biết rằng số mới viết theo thứ tự ngược lại nhân với số đã cho thì được 3154.Số nhỏ trong hai số đó lớn hơn tổng các chữ số của nó là 27.Tìm số đã cho

in progress 0
Alexandra 2 giờ 2021-09-16T11:44:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T11:45:41+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử số nhỏ hơn trong 2 số có dạng là \[\overline {ab} \left( {a \ne 0} \right)\]
  Ta có:\[\begin{array}{l}
  \overline {ab} – \left( {a + b} \right) = 27\\
  \Leftrightarrow 10a + b – a – b = 27\\
  \Leftrightarrow 9a = 27\\
  \Leftrightarrow a = 3
  \end{array}\]
  Lại có:\[\begin{array}{l}
  \overline {ab} .\overline {ba} = 3154\\
  \Leftrightarrow \overline {3b} .\overline {b3} = 3154
  \end{array}\]
  Thử các trường hợp của b(0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )