Tìm 1 số có 2 chữ số mà tổng và hiệu của các chữ số đều là 7

Question

Tìm 1 số có 2 chữ số mà tổng và hiệu của các chữ số đều là 7

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-10-10T15:03:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:04:26+00:00

  Đáp án:

   Giải thích các bước giải:

  Gọi số có hai chữ số đó là: `ab` (có dấu gạch trên đầu) `0<a≤9, b≤9`, `a, b` là các số tự nhiên.

  Tổng của hai số đó là: `a+b=7`

  Hiệu của hai số đó là: `a-b = 7`

  Ta lấy tổng cộng hiệu được: `a+b +a-b=7+7=14`

  `<=>2a=14`

  `<=>a = 14:2`

  `<=> a = 7`

   Mà `a+b=7 ` suy ra `7+b=7` suy ra `b=0`

  Vậy số đó là `70.`

   

  0
  2021-10-10T15:04:29+00:00

  Gọi chữ số hàng chục là a, chữ số hàng đơn vị là b.
  Theo đề bài, ta có: a + b= 7
                               <=> a = 7 – b   (1)
  Cũng từ đề bài, ta có: a – b= 7   (2)
  Thay (1) vào (2) ta được:
              7 – b – b= 7
        <=> 7 -2b= 7
        <=> 2b= 7- 7 =0
        <=> b= 0
  Thay b=0 vào (1) ta được:
               a + 0 = 7
         <=> a= 7
  Vậy số cần tìm là 70

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )