Tìm 10 câu trong bài “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” rồi tìm ra phó từ. Ko copy nha

Question

Tìm 10 câu trong bài “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” rồi tìm ra phó từ.
Ko copy nha

in progress 0
Lydia 40 phút 2021-10-12T01:31:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:32:55+00:00

  -Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiêp lại có lòng nhân đức, thương xót đám con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi.

  -ngài bỏ mũ ra, tạ tội, bày tỏ, lòng thành của mình.

  -Ông định cứu tính mạng người ta mà không cứu tính mạng mình chăng

  -Bệnh đó không gấp. Nay mệnh sống của người nhà người này chỉ ở trong khoảnh khắc.

  -Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào chúa thượng, may ra thoát. Tội tôi xin chịu.

  -Người đời đều khen ngợi họ không để sa sút nghiệp nhà.

  -Ngài thường đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo.

  -Nếu người kia không được cứu,sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trong vào đâu.

  -Bệnh nhân đến chữa đến khi khỏe mạnh rồi đi.

  -Bỗng liền năm đói kém, dịch bệnh nổi lên, ngài lại dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng và đói khát đến ở, cứu sống hơn ngàn người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )