TIM X X*124+X*877-X=12500

Question

TIM X X*124+X*877-X=12500

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-07-24T19:39:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:40:06+00:00

  X×124+X×877-X=12500

  ⇒X×(124+887-1)=12500

  ⇒X×1010=12500

  ⇒X=12500÷1010

  ⇒X=1250/101

  0
  2021-07-24T19:40:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  X×124+X×877-X=12500

  X×(124+887-1)=12500

  X×1010=12500

  X=12500÷1010

  X=1250/101

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )