Tìm x: 2^2020 . 2^x = 2^202 LƯU Ý: dấu “^” là mũ VD: 2^2020 –> 2 mũ 2020

Question

Tìm x:
2^2020 . 2^x = 2^202
LƯU Ý: dấu “^” là mũ
VD: 2^2020 –> 2 mũ 2020

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-07-05T18:37:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:38:54+00:00

  Đáp án:

  `2^{2020} . 2^x = 2^{202}`

  `<=> 2^{2020 + x} = 2^{202}`

  `<=> 2020 + x = 202`

  `<=> x = 202 – 2020`

  `<=> x =  -1818`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-05T18:38:57+00:00

  Đáp án:

  $ x=-1818$

  Giải thích các bước giải:

   $2^{2020}×2^x=2^{202}$

  $⇒2^{2020+x}=2^{202}$

  $⇔2020+x=202$

  $⇔x=202-2020$

  $⇔x=-1818$

  Vậy $x=-1818$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )