tìm x (2x-5)+3=(x+4-36) vậy x bằng mấy vậy mọi người

Question

tìm x
(2x-5)+3=(x+4-36)
vậy x bằng mấy vậy mọi người

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-01T23:36:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T23:38:34+00:00

  \((2x-5)+3=(x+4-36)\)

  \(\Leftrightarrow 2x-5+3=x-32\)

  \(\Leftrightarrow x=-32+5-3=-30\).

  0
  2021-10-01T23:38:41+00:00

  Đáp án:

  (2x-5)+3=(x+4-36)

  2x-5+3=x-32

  2x-2=x-32

  2x-x=-32+2

  x=-30

  Vậy x=-30

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )