Tìm x |2x+6| = 10 Chúc mừng năm mới nhá =)

Question

Tìm x
|2x+6| = 10
Chúc mừng năm mới nhá =)

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-11-24T18:59:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:00:40+00:00

       $|2x+6| = 10$

  $⇔ 2x + 6 = ± 10$

  $+) 2x + 6 = 10 $                            $+) 2x + 6 = -10$

  $⇔ 2x = 4$                                   $⇔  2x = -16$

  $⇔ x = 2$                                    $⇔  x = -8$

       $Vậy$ $x ∈ ${ 2 ; -8 }

   

  0
  2021-11-24T19:00:58+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-8\end{array} \right.\) 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `|2x+6|=10`

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}2x+6=10\\2x+6=-10\end{array} \right.\) 

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}2x=4\\2x=-16\end{array} \right.\) 

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-8\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )