Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 48 nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 Giúp em với

Question

Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 48 nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3
Giúp em với

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-16T06:31:07+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:32:09+00:00

  Đáp án: Số lớn 36

               Số bé  12

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số phần bằng nhau là :
    3 + 1 = 4 ( phần )
  Giá trị của một phần bằng nhau là :
      48 : 4 = 12
  Số bé là :
      12 x 1 = 12
  Số lớn là :
       12 x 3 = 36
  Đáp sô : Số lớn 36              Số bé : 12  Mong đc hay nhất ( Tự làm ) Ai bảo mik chép mạng xin link ωω Kí tên : @ Kiasi

  0
  2021-09-16T06:32:40+00:00

  `-`Tổng số phần bằng nhau là:

  `1“+“3“=“4`

  `-`Số bé là:

  `\frac{48}{4}`.`1“=“12`

  `-`Số lớn là:

  `\frac{48}{4}`.`3“=“36`

  `->`Đáp số:

  `-`Số lớn:`3“6`

  `-`Số bé: `1“2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )