tìm 2 số biết tổng của chúng là 36. biết rằng ba lần số này lớn hơn bốn lần số kia là 10 Giúp mình với ạ

Question

tìm 2 số biết tổng của chúng là 36. biết rằng ba lần số này lớn hơn bốn lần số kia là 10
Giúp mình với ạ

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-19T18:26:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-19T18:28:02+00:00

    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Gọi\ số\ cần\ tìm\ là\ x\ và\ ( 36-x) \ \\ Theo\ bài\ ra\ thì\ ba\ lần\ số\ này\ lớn\ hơn\ bốn\ lần\ số\ kia\ là\ 10,\ tức:\\ 3x-4( 36-x) =10\\ \Leftrightarrow 7x=154\\ \Leftrightarrow x=22\\ Vậy\ 2\ số\ cần\ tìm\ là\ 22\ và\ 14 \end{array}$

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )