tìm 2 số biết tổng của chúng là số nhỏ nhất có 3 chữ số . tích của chúng bằng 0

Question

tìm 2 số biết tổng của chúng là số nhỏ nhất có 3 chữ số . tích của chúng bằng 0

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-11-12T14:39:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:40:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số nhỏ nhất có 3 chữ số là 100

  Ta có: a + b = 100

             a nhân b = 0

  Vậy a = 100; b = 0

         

  0
  2021-11-12T14:40:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số nhỏ nhất có 3 chữ số là : 100

  a+b=100

  a×b=0

  Vì nhân số nào đó với 0 cũng sẽ bằng 0 nên b = 0

  Vậy a= 100

  Vậy a=100

         b=0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )