tìm 2 số biết tổng là 2005 và giữa chúng có 18 số chẵn

Question

tìm 2 số biết tổng là 2005 và giữa chúng có 18 số chẵn

in progress 0
Vivian 2 năm 2021-09-20T14:32:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:33:49+00:00

                                                       Bài giải

                                                     hiệu 2 số là

                                                       18*2+1=37

                                                     Số lớn là 

                                                       (2005+37):2=1021

                                                    Số bé là

                                                      2005-1021=984

                                                           ĐS số lớn : 1021

                                                                số bé : 984

                                                

   

  0
  2021-09-20T14:33:56+00:00

  – Vì tổng 2 số là số lẻ => Trong 2 số phải tìm có 1 số chẵn và 1 số lẻ.

  – 18 số chẵn có số khoảng 2 đơn vị là :

        18 – 1 = 17 (khoảng)

  – Hiệu 2 số là :

        17 x 2 + (2 + 1) = 37

  – Số bé là :

        (2005 – 37) : 2 = 984

  – Số lớn là :

         2005 – 984 = 1021

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )