Tìm 2 số thập phân biết tổng và thương của 2 số đó là 0,8

Question

Tìm 2 số thập phân biết tổng và thương của 2 số đó là 0,8

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-08-17T04:30:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:32:12+00:00

  Đáp án :

  Số thứ nhất : $\frac{16}{45}$

  Số thứ hai : $\frac{4}{9}$ 

  Giải thích :

  Gọi 2 số thập phân đó là : ab

  Ta có : a : b = 0,8 ⇔ $\frac{4}{5}$

  Tổng số phần bằng nhau là :

  4 + 5 = 9 ( phần )

  Số thập phần thứ nhất là :

  $\frac{4}{5}$ : 9 x 4 = $\frac{16}{45}$ 

  Số thập phần thứ hai là :

  $\frac{4}{5}$ : 9 x 5 = $\frac{4}{9}$ 

                             Đáp số : Số thứ nhất : $\frac{16}{45}$ ; Số thứ hai : $\frac{4}{9}$ 

  0
  2021-08-17T04:32:25+00:00

  Gọi hai số cần tìm là a và b

  Ta có:

  Tổng hai số bằng 0,8 ; a:b = 0,8⇒a bằng 0,8 lần b

  Tổng số phần bằng nhau là:

  0,8+1=1,8

  Số a là:

  0,8 : 1,8 x 0,8 = 0,3555555…

  Số b là:

  0,8:1,8 x 1=0,4444444….

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )