Tìm 2 số tự nhiên biết: Số lớn gấp 3 lần số nhỏ và tổng của chúng bằng 34.

Question

Tìm 2 số tự nhiên biết:
Số lớn gấp 3 lần số nhỏ và tổng của chúng bằng 34.

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-13T06:10:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:12:11+00:00

  Đáp án:Số bé : 8,5

              Số lớn  : 255

   Giải thích các bước giải:

      Tổng các phần bằng nhau là :

                  3 + 1 = 4 ( phần )

      Giá trị của một phần là :

                  34 : 4 = 8,5

      Số bé là :

                  8,5 . 1 = 8,5

      Số lớn là :

                 8,5 . 3= 25,5

                Vậy : Số bé : 8,5

                         Số lớn  : 255

  0
  2021-11-13T06:12:34+00:00

  Gọi 2 số đó là a, b

  Ta có: a=3b và a+b=34

  =>3b+b=34

  =>4b=34

  =>b=8,5

  =>a=8,5.3=25,5

  Vậy 2 số đó là 8,5 và 25,5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )