tìm 2 số tự nhiên có tích bằng 500 và WCLN của chúng bằng 5

Question

tìm 2 số tự nhiên có tích bằng 500 và WCLN của chúng bằng 5

in progress 0
Everleigh 2 giờ 2021-09-07T07:24:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:26:29+00:00

  Gọi hai số tự nhiên cần tìm là `a;b`

  Giả sử `a>b`

  $ƯCLN (a;b)=5$

  `=>a=5m;b=5n`

  $(m>n;m;n\in N$*;$ƯCLN(m;n)=1$)

  $\\$

  Tích hai số bằng $500$ nên:

  `\qquad a.b=500`

  `=>5m.5n=500`

  `=>25mn=500`

  `=>mn=500:25`

  `=>mn=20`

  Vì $m>n;m;n\in N$*;$ƯCLN(m;n)=1$

  `=>m=20;n=1`

  `=>a=5m=5.20=100`

  `\qquad b=5n=5.1=5`

  $\\$

  Vậy hai số thỏa đề bài là $100$ và $5$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )