Tìm 2 số x và y biết rằng : x/2=y/5 và xy=10

Question

Tìm 2 số x và y biết rằng :
x/2=y/5 và xy=10

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-11T16:11:48+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:13:09+00:00

  Đáp án: áp dụng t/c dãy tỉ số = nhau:

  X/2=y/5=>x.y/2.5=10/10=1

  X= 2.1=2

  Y=5.1=5

  => x=2;y=5

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-11T16:13:47+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )