Tìm 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của 2 số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 56

Question

Tìm 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của 2 số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 56

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-08T07:30:14+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:31:50+00:00

  Đáp án:

   12;14;16

  Giải thích các bước giải:

  Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là:a-2;a;a+2

  Ta có:

  (a-2)a+56=a(a+2)

  ⇒a²-2a+56=a²+2a

  ⇒56=a²+2a-a²+2a

  ⇒56=4a

  ⇒a=14

  ⇒a-2=12

  ⇒a+2=16

  Vậy 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp cầ tìm là:12;14;16

   

  0
  2021-09-08T07:31:53+00:00

  Gọi 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp lần lượt là : a ; a + 2 ; a + 4 ( a ∈ N; a chia hết cho 2 )

  tích của 2 số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 56 nên :

  (a +2) .(a+4) – a.(a+2) = 56

  $a^{2}$ + 4a + 2a + 8 – $a^{2}$ – 2a = 56

  4a + 8 = 56 => a = 12 (t/m)

  => $\left \{ {{a + 2 = 12 + 2 =14 (t/m)} \atop {a+4 = 12 + 4 = 16(t/m)}} \right.$

  Vậy 3 số tự nhiên chẵn cần tìm là : 12;14;16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )