tìm 3 số x,y,z biết x:y:z=$\frac{2}{3}$ :$\frac{3}{5}$ :$\frac{1}{2}$ và x-z=-6,5

Question

tìm 3 số x,y,z biết x:y:z=$\frac{2}{3}$ :$\frac{3}{5}$ :$\frac{1}{2}$ và x-z=-6,5

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-22T14:36:24+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:38:03+00:00

  Đáp án:

  x:y:z=$\frac{2}{3}$ : $\frac{3}{5}$ : $\frac{1}{2}$ 

  => Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  $\frac{x}{\frac{2}{3}}$ = $\frac{y}{\frac{3}{5}}$= $\frac{z}{\frac{1}{2}}$ = $\frac{x-z}{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}$ = $\frac{-6,5}{\frac{1}{6}}$ = -39

  => x = -39 x $\frac{2}{3}$ = -26

  y = -39 x $\frac{3}{5}$ = -23,4

  z = – 26 + 6,5 = -19,5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )