Tìm 3 thông tin bằng tiếng anh về bình đẳng giới tính trong giáo dục

Question

Tìm 3 thông tin bằng tiếng anh về bình đẳng giới tính trong giáo dục

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-09-28T15:23:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:24:35+00:00

  1. Gender refers to the characteristics, position and roles of man and woman in all social relations.

      2. Sex, indicating the biological characteristics of male and female.

      3. Gender equality means that men and women have equal positions and roles, are given conditions and opportunities to bring into play their capacities for the development of the community, the family and enjoy equal enjoyment of the city. results of that development. The basic principles of gender equality: Article 6 of the Law on Gender Equality, provides 6 basic principles of gender equality, including:

        1-Man and woman are equal in all areas of social and family life.

        2-Men and women are not discriminated against in terms of gender.

       3- Measures to promote gender equality are not considered gender discrimination.

      4- Policies to protect and support mothers are not considered gender discrimination.

     5- Ensuring the integration of gender equality issues into law formulation and enforcement.

  0
  2021-09-28T15:24:55+00:00

  `#FBoy`

  1.Man and woman are equal in all areas of social and family life.

  2.Men and women are not discriminated against in terms of gender.

  3. Measures to promote gender equality are not considered gender discrimination.

  Dịch

  1.Nam, nữ bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

  2.Nam và nữ không bị phân biệt đối xử về giới tính.

  3.Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới.

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )