Tìm 3 tự nhiên chẵn liên tiếp có tích bằng 10560 Giải từng bước

Question

Tìm 3 tự nhiên chẵn liên tiếp có tích bằng 10560
Giải từng bước

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-11-19T19:11:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:12:25+00:00

  Đáp án:

  Gọi ba số chẵn liên tiếp là: 2k-2; 2k; 2k+2 ( k thuộc N)

  Ta có: (2k-2)2k(2k+2)=10560

  (4k²-4)2k=10560

  k(k²-1)=1320

  (k-1)k(k+1)=10.11.12

  -> k=11

  -> ba số cần tìm là 20;22;24

   

  0
  2021-11-19T19:12:50+00:00

  Đáp án:

  3 số tự nhiên chẵn liên tiếp lần lượt là 20,22,24

  Giải thích các bước giải:

  \begin{array}{l}\text{Gọi 3 số tự nhiên chẵn lần lượt là $2x$-2;$2x$;$2x$+2}\\ta \,\, có:(2x-2).2x.(2x+2)=10560\\→2.(x-1).2.x.2.(x+1)=10560\\→8.x.(x-1)(x+1)=10560\\→x(x-1)(x+1)=1320\\→(x-1).x.(x+1)=10.11.12\\→\begin{cases}x-1=10\\x=11\\x+1=12\\\end{cases}\\→\begin{cases}x=11\\x=11\\x=11\\\end{cases}\\→x=11\\→\begin{cases}2x-2=20\\2x=22\\2x+2=24\\\end{cases}\\\text{Vậy 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp lần lượt là 20,22,24}\\\underline{\text{trinhthuy-Hoidap247}}\\\end{array}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )