Tìm X X/4+1/7=25/28 Mọi người giải hộ mình nha????

Question

Tìm X
X/4+1/7=25/28
Mọi người giải hộ mình nha????

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-07-16T17:16:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:18:19+00:00

  Đáp án:

   x  = 3

  Giải thích các bước giải:
  $\frac{x}{4}$ + $\frac{1}{7}$ = $\frac{25}{28}$
  $\frac{x}{4}$ = $\frac{25}{28}$ – $\frac{1}{7}$
  $\frac{x}{4}$ = $\frac{25}{28}$ – $\frac{4}{28}$
  $\frac{x}{4}$ = $\frac{21}{28}$
  x = $\frac{21}{28}$ x 4
  x = 3

   

  0
  2021-07-16T17:18:38+00:00

  Đáp án:

   x = 3.

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{x}{4}$ + $\frac{1}{7}$ = $\frac{25}{28}$

  $\frac{25}{28}$ – $\frac{1}{7}$ = $\frac{x}{4}$

  $\frac{25}{28}$ – $\frac{4}{28}$ = $\frac{x}{4}$ 

  $\frac{21}{28}$ = $\frac{x}{4}$

  $\frac{21}{28}$ x 4 = x

  $\frac{84}{28}$       = x

  3 = x

  ⇒ x = 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )