tìm x 4x + 3x = 70147 giải giùm mk nha !!!!

Question

tìm x
4x + 3x = 70147
giải giùm mk nha !!!!

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-08-11T10:26:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:27:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      4x + 3x = 70147

  0
  2021-08-11T10:27:47+00:00

  4X + 3X = 70147

  X ( 4+3 ) = 70147

  X .7        = 70147

  X            = 70147 : 7

  X            = 10021

  VẬY …….

         XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )