tìm 4 chữ số tận cùng của 999999^1000000000 đồng dư thức 8

Question

tìm 4 chữ số tận cùng của 999999^1000000000
đồng dư thức 8

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-16T07:47:54+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:49:05+00:00

  Ta có:

  999999 ≡ -1 ( mod 10000)

  ⇒$999999^{1000000000}$ ≡ 1 ( mod 10000)(vì số mũ chẵn)

  Vậy $999999^{1000000000}$ có 4 chữ số tận cùng là 0001

  0
  2021-09-16T07:49:21+00:00

  Ta có: $999999≡-1(mod 10000)$

  $⇒999999^{1000000000}≡(-1)^{1000000000}(mod 1000000000)$

  $⇒999999^{1000000000}≡1(mod 10000)$

  $⇒$ 4 chữ số tận cùng của $999999^{1000000000}$ là $0001$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )