Tìm 5 vận dụng trong thực tế của 3 nhiệt(chất rắn,chất lỏng,chất khí)

Question

Tìm 5 vận dụng trong thực tế của 3 nhiệt(chất rắn,chất lỏng,chất khí)

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-07-29T03:53:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:55:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chất rắn : 

  – Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  – Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  – Sự nở vì nhiệt của chất rắn khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.

  Chất lỏng : 

  – Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  – Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  – Sự nở vì nhiệt của chất lỏng khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực khá lớn.

  Chất khí : 

  – Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  – Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  – Sự nở vì nhiệt của chất khí khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực khá lớn.

  Ví dụ : 

  -Khi để quả bóng căng ra ngoài nắng một lúc thì quả bóng sẽ nổ vì lượng khí trong quả bóng nóng lên, nở ra và tạo ra 1 lực làm nổ quả bóng.

  -Nước khi đun lên sẽ nóng lên và tăng thêm nước

  0
  2021-07-29T03:55:34+00:00

  Tìm 5 vận dụng trong thực tế của 3 nhiệt ( chất rắn,chất lỏng,chất khí )

  Chất rắn : 

  – Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  – Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  – Sự nở vì nhiệt của chất rắn khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.

  Chất lỏng : 

  – Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  – Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  – Sự nở vì nhiệt của chất lỏng khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực khá lớn.

  Chất khí : 

  – Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  – Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  – Sự nở vì nhiệt của chất khí khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực khá lớn.

  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM AK

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )