Tìm x : x = 6 :2 (2+3) Hỏi thêm : toán lớp 4, 5 có liên quan đến lớp 8, 9 ko?

Question

Tìm x : x = 6 :2 (2+3)
Hỏi thêm : toán lớp 4, 5 có liên quan đến lớp 8, 9 ko?

in progress 0
Reese 3 giờ 2021-09-09T12:04:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:06:22+00:00

  x = 6 : 2 (2+3) 

     = 6 : 2.5 

     = 15 

  Toán lớp 4,5  không liên quan đến lớp 8, 9 nhá bạn <3

  0
  2021-09-09T12:06:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `x = 6 :2 (2+3)`

  `x = 3.5`

  `x=15`

  toán lớp 4, 5 không liên quan đến lớp 8, 9 đâu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )