Tìm x 7x – 3x = 3² + 7 Giúp em giải đi ạ

Question

Tìm x
7x – 3x = 3² + 7
Giúp em giải đi ạ

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-29T20:15:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:17:22+00:00

  Đáp án: Ta có: 7x-3x=$3^{2}$+7

  ⇔4x=9+7

  ⇔4x=16

  ⇔x=4

  0
  2021-09-29T20:17:42+00:00

  Đáp án: x=4

  Giải thích các bước giải:7x-3x=3^2+7

  4x=9+7

  4x=16

  x=16:4

  x=4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )