tìm x x.7/6=x+4 giúp với mình đang cần gấp

Question

tìm x
x.7/6=x+4
giúp với mình đang cần gấp

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-13T17:41:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:42:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `x.7/6=x+4`

  `<=>(7x)/6-x=4`

  `<=>x/6=4`

  `=>x=24`

  0
  2021-10-13T17:43:13+00:00

  Đáp án:7/6.x = x+4

             =7/6x-x=4

              =1/6x=4

              =x=4÷1/6

              =  x=24

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )