tìm 70% của 20 51% của 100 80% của 20 95% củ 130

Question

tìm 70% của 20
51% của 100
80% của 20
95% củ 130

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-28T13:01:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:02:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) 70 % của 20 

     Phép tính :  20 : 100 x 70 =14                         

  b) 51 % của 100 

   Phép tính : 100 : 100 x 51 =  51                                         

  c) 80% của 20 

  Phép tính : 20 : 100 x 80 = 1,6 

  d) 95 % của  130 

  Phép tính : 130 : 100 x 95 = 123,5 

  Cho mk :

     5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm  ơn nha !!!!

  0
  2021-10-28T13:02:38+00:00

  70% của 20 là 14

  51% của 100 là 51

  80% của 20 là 16

  95% của 130 là 123,5

  cho mik câu trả lời hay nhất nha!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )