Tìm a : a × ( 6,1 + 7,9 ) = 173,6 ~Bài chỉ thế thôi . Giúp với~ ∧ ω ∧

Question

Tìm a :
a × ( 6,1 + 7,9 ) = 173,6
~Bài chỉ thế thôi . Giúp với~ ∧ ω ∧

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-10-13T05:29:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:31:24+00:00

  `a × ( 6,1 + 7,9 ) = 173,6`

  `=> a xx 14 = 173,6`

  `=> a = 173,6 ÷ 14`

  `=> a = 12,4`

  0
  2021-10-13T05:31:37+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   `a×(6,1+7,9) = 173,6`

  `a×14 = 173, 6`

        `a = 173,6 : 14`

        `a = 12,4`

  Vậy `a =12,4`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )