Tìm a , biết : a < $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{6}$

Question

Tìm a , biết :
a < $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{6}$

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-07-20T14:06:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:08:00+00:00

  Đáp án: a = 0

   

  Giải thích các bước giải:

  a < $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{6}$ 

  a < $\frac{3}{6}$ + $\frac{2}{6}$ + $\frac{1}{6}$ 

  a < 1

  Mà a là số tự nhiên

  → a = 0

  0
  2021-07-20T14:08:12+00:00

  Đáp án:

   a < 1/2 + 1/3 + 1/6

  ⇒ a < 3/6 + 2/6 + 1/6

  ⇒ a < 5/6 + 1/6

  ⇒ a < 1

  Vì a < 1

   nên a = { 0 ; 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ……….}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )