Tìm x. A, x chia hết cho 50 và 100< x <250

Question

Tìm x. A, x chia hết cho 50 và 100< x <250

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-08-31T08:00:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:02:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x chia hết cho 50 => x thuộc B(50)

  B(50)={0,50,100,150,200,….}

  Mà 100<x<250 => x={150,200}

   hai số đó tương ứng là 

  150:50=3

  200:50=4

  Vậy a=3 và 4

   

  0
  2021-08-31T08:02:19+00:00

  Đáp án: x = {150,200}

  Giải thích các bước giải:

   Do x chia hết cho 50 suy ra x có dạng 50k(k là số tự nhiên)

  Lại có 100<x<250 suy ra 100<50k<250 suy ra 2<k<5 suy ra k = {3,4}

  Suy ra x = {150,200}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )