Tìm a để max của hàm số y=x3-3ax2+a-1 trên đoạn [-1;a] bằng 10 biết a)>0

Question

Tìm a để max của hàm số y=x3-3ax2+a-1 trên đoạn [-1;a] bằng 10 biết a)>0

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-08-13T13:51:02+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-13T13:52:36+00:00

    Giải thích các bước giải:

    $y’=3x^2-6ax=3x(x-2a)\to x=0$ là điểm cực đại của hàm số

    $\to a-1=10\to a=11$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )