Tìm: a,Ư(10) b, B(-15) c,Ư(-24) d,ƯC(-12;18) e,BC(-15;+20)

Question

Tìm:
a,Ư(10)
b, B(-15)
c,Ư(-24)
d,ƯC(-12;18)
e,BC(-15;+20)

in progress 0
Sadie 2 giờ 2021-10-25T03:26:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T03:28:39+00:00

  Tìm:

  a)  Ư(10)={±1,±2,±5,±10}

   b) B(-15)={0,±15,±30,±45,…}

  c) Ư(-24)={±1,±2,±3,±4,±6,±8,±12,±24}

  d) ƯC(-12, 18)

  Ta tìm ƯC(-12,18) thông qua tìm ƯCLN(12,18)

  Ta có:

  12= 2².3

  18=2.3²

  ⇒ƯCLN(12,18)=2.3=6

  ⇒ ƯC(12,18)=Ư(6)={±1,±2,±3,±6}

   e) BC(-15,20)

  Ta tìm BC(-15,20) thông qua tìm BCNN(-15,20)

  ta có:

  15=3.5

  20=2².5

  ⇒BCNN(15,20)=2².3.5=60

  ⇒BC(15,20)=B(60)={0,±60,±120,±180,…}

  chúc bạn học tốt!

  cho mình xin ctlhn nha!

  0
  2021-10-25T03:28:58+00:00

  a,Ư(10)={-10;-5;-2;-1;1;2;5;10}

  b,B(-15)={…;-45;-30;-15;0;15;30;45;…}

  d,ƯC(-12;18)

  Ư(-12)={-12;-6;-4;-3;-2;-1;1;2;3;4;6;12}

  Ư(18)={-18;-9;-8;-6;-3;-2;-1;1;2;3;6;8;9;18}

  =>ƯC(-12;18)={-6;-3;-2;-1;1;2;3;6}

  e,BC(-15;+20)

  B(-15)={….;-30;-15;0;15;30;…..}

  B(20)={…..;-40;-20;0;20;40;….}

  =>BC (-15;20)={…..;0;…..} 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )