Tìm ab biết : 4,ab + 5,55 = 10,ab – 0,7 Tiếng việt: điền căp từ hô ứng vào chỗ trống cho thích hợp : Người ta càng biết cho nhiều …

Question

Tìm ab biết : 4,ab + 5,55 = 10,ab – 0,7
Tiếng việt: điền căp từ hô ứng vào chỗ trống cho thích hợp : Người ta càng
biết cho nhiều ………… thì họ càng nhận lại được nhiều ……… (Lưu y: phải trả lời đầy đủ)

in progress 0
Piper 1 năm 2021-07-23T08:51:14+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:52:44+00:00

  Toán:

  4,ab+5,55=10,ab-0,7

  ⇔5,55+0,7=10,ab-4,ab

  ⇔6,25=6,ab

  ⇒ab=25

  Vậy ab=25

  Tiếng việt:

  Người ta càng biết cho nhiều bao nhiêu thì họ càng nhận lại được nhiều bấy nhiêu. 

  0
  2021-07-23T08:53:06+00:00

  Giải thích các bước giải

  Phần Toán

  Tìm ab:

  ⇒4,ab+5,55=10,ab-0,7

  ⇔5,55+0,7=10,ab-4,ab

  ⇔6,25=6,ab

  ⇒ab=25

  Phần Tiếng việt :

  Điền cặp từ thích hợp

  ⇒Bt cho nhiều bao nhiêu thì họ càng nhận lại đc nhiều bấy nhiêu.

  Chúc em học tốt:))

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )