Tìm ab biết a495b : 2,5,9 đều dư 1 NL: mik là bn ngusidandon đây, vừa thi xog nên các bn làm để mik so với, camon trc

Question

Tìm ab biết a495b : 2,5,9 đều dư 1
NL: mik là bn ngusidandon đây, vừa thi xog nên các bn làm để mik so với, camon trc

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-07-08T19:59:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:00:52+00:00

  Đáp án:

  `x` `=` `94951`

  Giải thích các bước giải:

  theo đề ta có:

  `x` `=` `a495b`

  `x` chia hết cho 5 dư 1nên b phải bằng 1 hoặc 6

  `x` chia hết cho 2 dư 1nên x sẽ là số lẻ. vậy `b` `=` `1`

  với `b` `=` `1` ta được `x` `=` `94951`

  với x chia hết cho 9  dư 1 nên `(a+4+9+1)`

  hay `a` `+` `19` chia cho 9 dư 1

  vậy `a` `=` `0` hoặc `a` `=` `9` , vì khác `0` nên `a` `=` `9`

  vậy từ đó ta tìm được `x` `=` `94951`

  0
  2021-07-08T20:01:10+00:00

  Mong bạn ra giống vậy !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )