Tìm abc biết abc =tổng các số từ 1 đến bc

Question

Tìm abc biết abc =tổng các số từ 1 đến bc

in progress 0
Katherine 18 phút 2021-10-08T07:22:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:24:21+00:00

  abc=155

  0
  2021-10-08T07:24:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ACB=11

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )