Tìm b biết: (3,2 + b ) x 0,4 = 2,56 b =

Question

Tìm b biết:
(3,2 + b ) x 0,4 = 2,56
b =

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-10-27T20:28:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:29:11+00:00

  (3,2 + b) x 0,4 = 2,56

  3,2 + b = 2,56 : 0,4

  3,2 + b = 6,4

  b = 6,4 – 3,2

  b = 3,2.

  0
  2021-10-27T20:29:59+00:00

  (3,2 + b ) x 0,4 = 2,56

  3,2 + b = 2,56 : 0,4

  3,2 + b = 6,4

  b = 6,4 – 3,2

  b = 3,2

  *Cho mình xin câu trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )