Tìm ba số tự nhiên, biết hai số liền nhau hơn kém nhau 70 đơn vị và trung bình cộng của ba số là140

Question

Tìm ba số tự nhiên, biết hai số liền nhau hơn kém nhau 70 đơn vị và trung bình cộng của ba số là140

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-13T08:51:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:53:35+00:00

  Ta có: số thứ hai là 140

  Số thứ nhất: 140 –  70 = 70

  Số thứ hai: 140 + 70 = 210

         Đáp số: 70, 140, 210

  0
  2021-07-13T08:53:50+00:00

  Trung bình cộng của ba số là 140 mà hai số liền nhau hơn kém nhau 70 đơn vị nên trung bình cộng của ba số đó bằng số thứ hai.

  Nên số thứ hai là $140$

  Số thứ nhất là:

    $ 140 – 70 = 70$

  Số thứ ba là:

      $140+70=210$

       Đáp số: $70; 140; 210$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )