Tìm bậc của mỗi đơn thức sau: a, 18xyz b, -3/2x^4y c, 0xy

Question

Tìm bậc của mỗi đơn thức sau:
a, 18xyz
b, -3/2x^4y
c, 0xy

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-06T21:47:18+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:48:49+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   a) `18xyz`

  Bậc : `1+1+1 = 3`

  Vậy `18xyz` có bậc là `3`

  b) `(-3)/2“x^4 y`

  Bậc : `4+1 = 5`

  Vậy `(-3)/2“x^4 y` có bậc là `5`

  c) `0xy = 0`

  Vậy `0xy` không có bậc

  0
  2021-10-06T21:49:00+00:00

  Đáp án:

  a) Bậc là 3(biến x, y và z đều có số mũ là 1).

  b) Bậc là 5(biến x có số mũ là 4, biến y có số mũ là 1). 

  c) Không có bậc(vì có 0).

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )