Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến sau:      4x^6-4x^5-7x^4x^4-7

Question

Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến sau:
     4x^6-4x^5-7x^4x^4-7

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-08-05T01:50:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:51:54+00:00

  ` 4x^6 – 4x^5 – 7x^4x^4 – 7`

  ` = 4x^6 – 4x^5 – 7x^8 -7`

  ` = -7x^8 + 4x^6 – 4x^5 -7`

  Hệ số cao nhất : `-7`

  Hệ số tự do : `-7`

   

  0
  2021-08-05T01:52:13+00:00

  `4x^6 – 4x^5 – 7x^4x^4 -7`

  `= 4x^6 – 4x^5 – 7x^8 – 7`

  Bậc : `8`

  Hệ số cao nhất : ` -7`

  Hệ số tự do : `-7`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )