tìm biện pháp tu từ trong các câu thơ sau và nêu tác dụng các biện pháp tu từ đó a)Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ b)Chiếc thuyề

Question

tìm biện pháp tu từ trong các câu thơ sau và nêu tác dụng các biện pháp tu từ đó
a)Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
b)Chiếc thuyền in bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ
c)Đầu xanh có tội tình gì
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-10-27T20:19:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:21:16+00:00

  a, BPTT: nhân hóa: biển bạc đầu

  -> Làm cho sự vật (biển) trở nên sinh động, có hồn hơn đồng thời cho thấy được nỗi nhớ thiết tha. 

  b, BPTT: nhân hóa: mỏi trở về nằm

  -> Tác dụng: Làm cho sự vật (thuyền) trở nên sinh động, có hồn hơn.

  c, BPTT : Hoán dụ.

  – Đầu xanh: nói người trẻ tuổi

  -Má hồng: nói người con gái có ngoại hình xinh xắn

  -> Làm cho câu thơ trở nên gợi hình gợi cảm hơn. 

  0
  2021-10-27T20:21:28+00:00

  a) BPTT: nhân hóa lên : biển bạc đầu

  ⇒ Làm cho sự vật (biển) trở nên sinh động, có hồn hơn đồng thời cho thấy được nỗi nhớ thiết tha. 

  b) BPTT: nhân hóa: mỏi trở về nằm

  ⇒ Tác dụng: Làm cho sự vật (thuyền) trở nên sinh động, có hồn hơn.

  c) BPTT : Hoán dụ.

  – Đầu xanh: nói người trẻ tuổi

  -Má hồng: nói người con gái có ngoại hình xinh xắn

  ⇒ Làm cho câu thơ trở nên gợi hình gợi cảm hơn. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )