tìm x biết : 2x^2(x-1)-3x(1-x) =0 giải giùm mik vs mik đg cần gấp

Question

tìm x biết :
2x^2(x-1)-3x(1-x) =0
giải giùm mik vs
mik đg cần gấp

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-11-20T16:07:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T16:09:11+00:00

  Gửi bạn.

  Chúc bạn học tốt. XIN CTLHN CHO NHÓM Ạ.

   

   

  0
  2021-11-20T16:09:13+00:00

  Đáp án:

  `2x^2(x-1)-3x(1-x)=0`

   `⇔2x^2(x-1)+3x(x-1)=0`

  `⇔x(x-1)(2x+3)=0`

   `⇔x=0 ` hoặc \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\2x+3=0\end{array} \right.\) 

  `⇔x=0` hoặc \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\frac{-3}{2}\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=0;x=1;x=-3/2`

  xin hay nhất cho nhóm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )