Tìm x, biết: 2^x+2^x-3 =144 Mọi người làm giúp em với ạ. Đề KT HKI Em cảm ơn.^^

Question

Tìm x, biết:
2^x+2^x-3 =144
Mọi người làm giúp em với ạ. Đề KT HKI
Em cảm ơn.^^

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-07-27T09:11:41+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:13:11+00:00

  Đáp án:x=4

   

  Giải thích các bước giải:

  \(2^{x}+2^{x-3 }=144\)

  ⇒\(2^{x}+\frac{2^{x}}{2^{3}}=144\)

  ⇒\(2^{x}\cdot 2^{3}+2^{x}=2^{x}(2^{3}+1)=144\)

  ⇒ \(2^x(2^{3}+1)=144\)

  ⇒\(2^{x}·9=144\)

  ⇒\(2^{x}=16\)

  ⇒x=4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )