Tìm x biết: $x^{2}$ -25-(x+5)=0 Tìm số a để đa thức: $x^{3}$ + 3$x^{2}$ +5x+a chia hết cho đa thức x+3

Question

Tìm x biết:
$x^{2}$ -25-(x+5)=0
Tìm số a để đa thức: $x^{3}$ + 3$x^{2}$ +5x+a chia hết cho đa thức x+3

in progress 0
Eden 3 ngày 2021-12-06T15:20:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:21:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $1,$ 

  $x^2$ – $25$ – $(x+5)$ = $0$

  →$(x+5)(x-5)$ – $(x+5)$ = $0$

  →$(x+5)(x-5-1)$ = $0$

  →$(x+5)(x-6)$ = $0$

  →\(\left[ \begin{array}{l}x+5=0\\x-6=0\end{array} \right.\) 

  →\(\left[ \begin{array}{l}x=-5\\x=6\end{array} \right.\) 

  Vậy $x$ = $-5$ và $x$ = $6$

  $2,$  

  $x^3$ + $3x^2$ + $5x$ + $a$

  = $x^2$.$(x+3)$ +$5x$ + $a$ 

  Vì $x^2$.$(x+3)$ chia hết cho $x$ + $3$

  nên $5x$ + $a$ phải chia hết cho $x$ + $3$

  Do đó $a$ phải bằng $15$

  0
  2021-12-06T15:22:11+00:00

  gửi bạn ạ

  nếu dc cho mik xin ctlhn ạ

  có j k hỉu bạn cứ hỏi ạ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )