Tìm x biết : 2^x .3 = 96( dấu . nghĩa là nhân)

Question

Tìm x biết : 2^x .3 = 96( dấu . nghĩa là nhân)

in progress 0
Emery 5 ngày 2021-12-05T07:28:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:29:33+00:00

  $2^{x}$ . $3^{}$ = $96^{}$

  $2^{x}$ = $96^{}$ : $3^{}$

  $2^{x}$ = $32^{}$

  ⇒ $2^{x}$ = $2^{5}$ 

  ⇒ $x^{}$ = $5^{}$ 

  0
  2021-12-05T07:30:04+00:00

  2^x .3 = 96

  2^x=96:3

  2^x=32

  2^x=2^5

  => x=5

  vậy x=5 

  @nocopy

  @by chucmotngaytotlanh

  #Peach Tea#

  xin ctlhn ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )