Tìm x biết : 200 – 18 : ( 372 : x – 1 ) – 28 = 166

Question

Tìm x biết : 200 – 18 : ( 372 : x – 1 ) – 28 = 166

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-09-11T11:59:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:00:43+00:00

  200 – 18 : ( 372 : x – 1 ) – 28 = 166

  ⇒200 – 28 – 18 : ( 372 : x – 1 )=166

  ⇒172 – 18 : ( 372 : x – 1 )        =166

  ⇒          18 : ( 372 : x – 1 )        = 172 – 166

  ⇒          18 : ( 372 : x – 1 )         =   6

  ⇒                  ( 372 : x – 1 )        = 18 : 6

  ⇒                  ( 372 : x – 1 )        =   3

  ⇒                  372 ; x                  =  3+1

  ⇒                   372 : x                       = 4

  ⇒                           x                     = 372 : 4

  ⇒                            x                   =            93

  Địa chỉ IP : 69/10 ngõ Trần Đức Bo,Xã Nguyễn Hữu Đa,đường Bùi Xuân Huấn,huyện Ngô Bá Khá,tỉnh Trần Dần

   

  0
  2021-09-11T12:01:24+00:00

  200 – 18 : (372 : x – 1) – 28 = 166

         200 – 18 : (372 : x – 1) = 166 + 28

         200 – 18 : (372 : x – 1) = 194

                   18 : (372 : x – 1) = 200 – 194

                   18 : (372 : x – 1) = 6

                           372 : x – 1 = 18 : 6

                           372 : x – 1 = 3

                                 372 : x = 3 + 1

                                 372 : x = 4

                                          x = 372 : 4

                                          x = 93

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )