tìm x biết a)|x+1/3|:2=(-2)^4 b)2/3 x (3x-2)+25% nhân x=-9/6 nhanh giúp mình với nha

Question

tìm x biết
a)|x+1/3|:2=(-2)^4
b)2/3 x (3x-2)+25% nhân x=-9/6
nhanh giúp mình với nha

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-08-18T22:35:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:37:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-18T22:37:24+00:00

  `a)` `|x+1/3|:2=(-2)^4`
  `<=>“|x+1/3|:2=16`
  `=>` `|x+1/3|=16.2`
  `<=>“|x+1/3|=32`
  `=>` `x+1/3=`\(\left[ \begin{array}{l}32\\-32\end{array} \right.\)
  `+)` Với `x+1/3=32`
        `=> x=32-1/3`
        `=> x=95/3`
  `+)` Với `x+1/3=-32`
        `=> x=-32-1/3`
        `=> x=-97/3`

  Câu b: Bạn xem theo bạn ở trên nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )