tìm x biết a; 2x(3x-5)-(5-3x) b; 320-5x²= 0

Question

tìm x biết
a; 2x(3x-5)-(5-3x)
b; 320-5x²= 0

in progress 0
Adalynn 9 phút 2021-09-09T12:11:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:12:50+00:00

  Đáp án: vv

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-09T12:13:27+00:00

  Đáp án: a) =2x(3x-5)+(3x-5)

  =(2x+1)(3x-5)

  B)5x^2=320

  X^2=64

  X=+-8

  Cho mk vote nhá mk đg thiếu mà đang hc bài

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )