Tìm x biết: ║x + $\frac{11}{2}$║ > ║-5,5║

Question

Tìm x biết:
║x + $\frac{11}{2}$║ > ║-5,5║

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-07-11T00:32:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:33:41+00:00

  $|x+\frac{11}2|>|-5,5|$

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x+\frac{11}2>5,5\\x+\frac{11}2<-5,5\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}x>5,5-\frac{11}2\\x<-5,5-\frac{11}2\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}x>0\\x<-11\end{array} \right.\)

  Vậy …………………..

  0
  2021-07-11T00:33:51+00:00

  Đáp án:

  `x<-11` hoặc `x>0`

  Giải thích các bước giải:

   `|x+11/2|>|-5,5|`

  `⇔|x+11/2|>11/2` (1)

  áp dụng `|a|>b⇔`\(\left[ \begin{array}{l}a<-b\\a>b\end{array} \right.\) với `b>0` cho bất đẳng thức (1)

  ⇒xảy ra 2TH

  Th1: `x+11/2<-11/2⇔x<-11/2-11/2⇔x<-11`

  Th2: `x+11/2>11/2⇔x>11/2-11/2⇔x>0`

  vậy `x<-11` hoặc `x>0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )